YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 14 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 1

Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

a) \(\frac{5}{x^{5}y^{3}}, \frac{7}{12x^{3}y^{4}}\);                  b) \(\frac{4}{15x^{3}y^{5}}, \frac{11}{12x^{4}y^{2}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

MTC = 12x5y4 

Nhân tử phụ: 12x5y4 : x5y3 = 12y

                         12 x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng: 

                

Câu b:

MTC = 12x4y5

Nhân tử phụ: 60x4y5 : 15x3y5 = 4x

                     60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng: 

               

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON