Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 16 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

a) \(\frac{4x^{2}-3x+5}{x^{3}-1},\frac{1-2x}{x^{2}+x+1},-2\),        

b) \(\frac{10}{x+2},\frac{5}{2x-4},\frac{1}{6-3x}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tìm MTC: x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

Nên MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

Qui đồng: 

               

                          -2 = 

Câu b:

Tìm MTC: x+ 2

2x - 4 = 2(x - 2)

6 - 3x = 3(2 - x) = 3(x -2)

MTC = 6(x - 2)(x + 2)

Qui đồng:

              

              

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hạ Lan

  Bài 16 (Sách bài tập - trang 28)

  Cho hai phân thức :

                       \(\dfrac{1}{x^2-4x-5}\) và \(\dfrac{2}{x^2-2x-3}\)

  Chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức \(x^3-7x^2+7x+15\) làm mẫu thức chung để quy đồng hai phân thức đã cho. Hãy quy đồng mẫu thức ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Bài 15 (Sách bài tập - trang 28)

  Cho đa thức :

                \(B=2x^3+3x^2-29x+30\) và hai phân thức :

                        \(\dfrac{x}{2x^2+7x-15};\dfrac{x+2}{x^2+3x-10}\)

  a) Chia đa thức B lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho

  b) Quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Bài 14 (Sách bài tập - trang 27)

  Quy đồng mẫu thức các phân thức :

  a) \(\dfrac{7x-1}{2x^2+6x};\dfrac{5-3x}{x^2-9}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x-x^2};\dfrac{x+2}{2-4x+2x^2}\)

  c) \(\dfrac{4x^2-3x+5}{x^3-1};\dfrac{2x}{x^2+x+1};\dfrac{6}{x-1}\)

  d) \(\dfrac{7}{5x};\dfrac{4}{x-2y};\dfrac{x-y}{8y^2-2x^2}\)

  e) \(\dfrac{5x^2}{x^3+6x^2+12x+8};\dfrac{4x}{x^2+4x+4};\dfrac{3}{2x+4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Bài 13 (Sách bài tập - trang 27)

  Quy đồng mẫu thức các phân thức sau :

  a) \(\dfrac{25}{14x^2y};\dfrac{14}{21xy^5}\)

  b) \(\dfrac{11}{102x^4y};\dfrac{3}{34xy^3}\)

  c) \(\dfrac{3x+1}{12xy^4};\dfrac{y-2}{9x^2y^3}\)

  d) \(\dfrac{1}{6x^3y^2};\dfrac{x+1}{9x^2y^4};\dfrac{x-1}{4xy^3}\)

  e) \(\dfrac{3+2x}{10x^4y};\dfrac{5}{8x^2y^2};\dfrac{2}{3xy^5}\)

  f) \(\dfrac{4x-4}{2x\left(x+3\right)};\dfrac{x-3}{3x\left(x+1\right)}\)

  g) \(\dfrac{2x}{\left(x+2\right)^3};\dfrac{x-2}{2x\left(x+2\right)^2}\)

  h) \(\dfrac{5}{3x^3-12x};\dfrac{3}{\left(2x+4\right)\left(x+3\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  rút gọn

  bởi Lê Thánh Tông 25/07/2018

   các bạn cho mình hỏi bài này với

  Rút gọn  biểu thức

  \(B = \left( {ab + bc + ca} \right)\left( {\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \right) - abc\left( {\frac{1}{{{a^2}}} + \frac{1}{{{b^2}}} + \frac{1}{{{c^2}}}} \right)\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lan Anh

  Quy đồng

  bởi Lan Anh 25/07/2018

  Các bạn ơi cho mình hỏi, quy đồng là làm cho mẫu nó giống nhau đúng hok vậy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn