ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 17 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 17 tr 43 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố. Cho hai phân thức: \(\frac{5x^{2}}{x^{3}-6x^{2}},\frac{3x^{2}+18x}{x^{2}-36}\)

Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn bạn Lan bảo rằng: "Quá đơn giản! MTC = x - 6". Đố em biết bạn nào chọn đúng?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 Hướng dẫn giải chi tiết bài 17:

Cách làm của bạn Tuấn:

x3 – 1 = (x – 1)(x2 + x + 1  x3 – 6x2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6)

Nên bạn Tuấn làm đúng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tuấn Huy

  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 28)

  Quy đồng mẫu thức ba phân thức :

  \(\dfrac{x}{x^2-2xy+y^2-z^2};\dfrac{y}{y^2-2yz+z^2-x^2};\dfrac{z}{z^2-2zx+x^2-y^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hạ Lan

  Bài 16 (Sách bài tập - trang 28)

  Cho hai phân thức :

                       \(\dfrac{1}{x^2-4x-5}\) và \(\dfrac{2}{x^2-2x-3}\)

  Chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức \(x^3-7x^2+7x+15\) làm mẫu thức chung để quy đồng hai phân thức đã cho. Hãy quy đồng mẫu thức ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Bài 15 (Sách bài tập - trang 28)

  Cho đa thức :

                \(B=2x^3+3x^2-29x+30\) và hai phân thức :

                        \(\dfrac{x}{2x^2+7x-15};\dfrac{x+2}{x^2+3x-10}\)

  a) Chia đa thức B lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho

  b) Quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Bài 14 (Sách bài tập - trang 27)

  Quy đồng mẫu thức các phân thức :

  a) \(\dfrac{7x-1}{2x^2+6x};\dfrac{5-3x}{x^2-9}\)

  b) \(\dfrac{x+1}{x-x^2};\dfrac{x+2}{2-4x+2x^2}\)

  c) \(\dfrac{4x^2-3x+5}{x^3-1};\dfrac{2x}{x^2+x+1};\dfrac{6}{x-1}\)

  d) \(\dfrac{7}{5x};\dfrac{4}{x-2y};\dfrac{x-y}{8y^2-2x^2}\)

  e) \(\dfrac{5x^2}{x^3+6x^2+12x+8};\dfrac{4x}{x^2+4x+4};\dfrac{3}{2x+4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Bài 13 (Sách bài tập - trang 27)

  Quy đồng mẫu thức các phân thức sau :

  a) \(\dfrac{25}{14x^2y};\dfrac{14}{21xy^5}\)

  b) \(\dfrac{11}{102x^4y};\dfrac{3}{34xy^3}\)

  c) \(\dfrac{3x+1}{12xy^4};\dfrac{y-2}{9x^2y^3}\)

  d) \(\dfrac{1}{6x^3y^2};\dfrac{x+1}{9x^2y^4};\dfrac{x-1}{4xy^3}\)

  e) \(\dfrac{3+2x}{10x^4y};\dfrac{5}{8x^2y^2};\dfrac{2}{3xy^5}\)

  f) \(\dfrac{4x-4}{2x\left(x+3\right)};\dfrac{x-3}{3x\left(x+1\right)}\)

  g) \(\dfrac{2x}{\left(x+2\right)^3};\dfrac{x-2}{2x\left(x+2\right)^2}\)

  h) \(\dfrac{5}{3x^3-12x};\dfrac{3}{\left(2x+4\right)\left(x+3\right)}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  rút gọn

  bởi Lê Thánh Tông 25/07/2018

   các bạn cho mình hỏi bài này với

  Rút gọn  biểu thức

  \(B = \left( {ab + bc + ca} \right)\left( {\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \right) - abc\left( {\frac{1}{{{a^2}}} + \frac{1}{{{b^2}}} + \frac{1}{{{c^2}}}} \right)\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lan Anh

  Quy đồng

  bởi Lan Anh 25/07/2018

  Các bạn ơi cho mình hỏi, quy đồng là làm cho mẫu nó giống nhau đúng hok vậy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Các bạn ơi giúp mình bài này với, mình tính ra  A mà sao  đáp án ra C

  Kết quả của phép tính sau là?

  \(\frac{2}{{x + 3}} + \frac{3}{{{x^2} - 9}}\)

  A.\(\frac{{2x + 9}}{{{x^2} - 9}}\)

  B.\(\frac{5}{{{x^2} - 9}}\)

  C.\(\frac{{2x - 3}}{{{x^2} - 9}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phong Vu

  Bài này mình giải vầy đúng k các bạn, mình giải xong thấy sao sao ak, nhưng xem đi xem lại không thấy sai gì.Bạn nào tốt bụng kiểm tra giúp mình với

  \(\begin{array}{l} \,\,\,\,\,\,\frac{x}{{x + 1}} + \frac{2}{{{x^2} - 1}} + \frac{3}{{x - 1}}\\ = \frac{{x(x - 1) + 2(x + 1) - 3(x + 1)}}{{(x + 1)(x - 1)}}\\ = \frac{{{x^2} - x + 2x + 2 - 3x - 3}}{{(x + 1)(x - 1)}}\\ = \frac{{{x^2} - 2x - 1}}{{(x + 1)(x - 1)}} \end{array}\)

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thùy Trang

  Quy đồng

  bởi Thùy Trang 08/09/2017

  Giúp mình bài quy đồng này với nha các bợn ^^! Mình cảm ơn

  \(\frac{{3x}}{{2x + 4}}\) và \(\frac{{x + 3}}{{{x^2} - 4}}\)

  Ta có:

  2x+4=2(x+2)

  x2-4=(x-2)(x+2)

  => Mẫu chung là : 2(x+2)(x-2)

  \(\frac{{3x}}{{2x + 4}} = \frac{{3x(x - 2)}}{{2(x + 2)(x - 2)}} = \frac{{3{x^2} - 6x}}{{2(x + 2)(x - 2)}}\)

  \(\frac{{x + 3}}{{{x^2} - 4}} = \frac{{(x + 3).2}}{{(x + 2)(x - 2).2}} = \frac{{2x + 6}}{{2(x + 2)(x - 2)}}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1