YOMEDIA

Phạm Hoàng's Profile

Phạm Hoàng

Phạm Hoàng

05/04/2000

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Phạm Hoàng đã đặt câu hỏi: Cho ΔABC có AB = 8cm, AC Cách đây 4 năm

    Cho ΔABC có AB = 8cm, AC = 12cm. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho BD=2cm, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 9cm. a) Đường phân giác của BAˆC cắt BC tại I. Chứng minh: IB.AE = IC

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON