Bài tập 39 trang 71 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 39 tr 71 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = x;             b) y = 3x;

c) y = -2x;           d) y = -x.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

Câu a:

Đồ thị hàm số \(y = x\) là một đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(A\left( {1;1} \right).\)

Câu b:

Đồ thì hàm số \(y = 3x\) là một đường thẳng đi qua điểm \(O(0;0)\) và \(B(1;3).\)

Câu c:

Đồ thị hàm số \(y =  - 2x\) là một đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(C(1; - 2).\)

Câu d:

Đồ thị hàm số \(y =  - x\) là một đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(D(1; - 1).\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 71 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 39 trang 71 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{5}x\) là đường thẳng OA với O(0;0) và 

  • A. A(1; 5)
  • B. A(-1; -5)
  • C. A(5; 1)
  • D. A(-5; 1)

Được đề xuất cho bạn