AMBIENT
UREKA

Bài tập 39 trang 71 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 39 tr 71 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

a) y = x;             b) y = 3x;

c) y = -2x;           d) y = -x.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

Câu a:

Đồ thị hàm số \(y = x\) là một đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(A\left( {1;1} \right).\)

Câu b:

Đồ thì hàm số \(y = 3x\) là một đường thẳng đi qua điểm \(O(0;0)\) và \(B(1;3).\)

Câu c:

Đồ thị hàm số \(y =  - 2x\) là một đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(C(1; - 2).\)

Câu d:

Đồ thị hàm số \(y =  - x\) là một đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;0)\) và \(D(1; - 1).\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 71 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON