Bài tập 3 trang 7 SGK Toán 7

Giải bài 3 tr 7 sách GK Toán lớp 7

Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6:

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng)

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng).

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dấu hiệu cần tìm là: " Thời gian chạy 50 mét" của mỗi học sinh

b) - Bảng 5 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 5 giá trị khác nhau

- Bảng 6 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 4 giá trị khác nhau

c) - Các giá trị khác nhau của bảng 5 là: 8,3; 8,3; 8,5; 8,7; 8,8 và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là 2; 3; 8; 5; 2

 - Các giá trị khác nhau của bảng 6 là: 8,7; 9,0; 9,2; 9,3 và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là: 3; 5; 7; 5

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 7 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 3 trang 7 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:

  165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 100 90 53 70 140 41 50 150

  Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra? 

  • A. 22
  • B. 20
  • C. 28
  • D. 30

Được đề xuất cho bạn