RANDOM
VIDEO

Bài tập 13 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 13 tr 112 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\). Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết rằng AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vì \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\) (đề bài cho) nên: 

AB = DE = 4cm; BC = EF  = 6cm; AC = DF = 5cm

Vậy chu vi tam giác ABC bằng:

DE +EF + DF = 4 + 6 +5 = 15 (cm)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1