ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 14 tr 112 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H, I, K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết rằng: AB = KI, \(\widehat B = \widehat K\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trước hết ta vẽ tam giác ABC thỏa mãn đề bài. Để dựng \(\Delta IKH = \Delta ABC\) ta làm như sau:

Dựng  \(\widehat {xKy} = \widehat B\), trên Kx ta lấy điểm I sao cho KI = BA; trên Ky ta lấy điểm H sao cho KH = BC; nối I với H ta được \(\Delta IKH = \Delta ABC\) , theo thứ tự đỉnh tương ứng

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 112 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1