Bài tập 10 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 10 tr 111 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm trong các hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Hướng dẫn giải chi tiết

* Hình 63:

\(\Delta ACB = \Delta INM\) (vì cạnh tương ứng bằng nhau và 3 góc tương ứng bằng nhau) 

Đỉnh A ứng với đỉnh I, đỉnh C ứng với đỉnh N, đỉnh B ứng với đỉnh M

* Hình 64:

Trong tam giác PQR, ta có: 

\(\begin{array}{l} \widehat P + \widehat {PQ{\rm{R}}} + \widehat {P{\rm{RQ}}} = {180^o}\\ \Leftrightarrow \widehat P = {180^o} - \left( {\widehat {PQ{\rm{R}}} + \widehat {P{\rm{RQ}}}} \right) = {180^o} - \left( {{{60}^o} + {{80}^o}} \right) = {40^o} \end{array}\)

Trong tam giác HRQ, ta có: 

\(\begin{array}{l} \widehat H + \widehat {Q{\rm{RH}}} + \widehat {{\rm{HQR}}} = {180^o}\\ \Leftrightarrow \widehat {Q{\rm{RH}}} = {180^o} - \left( {\widehat H + \widehat {{\rm{HQR}}}} \right) = {180^o} - \left( {{{40}^o} + {{80}^o}} \right) = {60^o} \end{array}\)

Hai tam giác PQR và HRQ có:

PQ = HR; PR = HQ

QR: cạnh chung

\(\widehat P = \widehat H;\,\,\widehat {PQ{\rm{R}}} = \widehat {Q{\rm{RH}}};\,\,\widehat {P{\rm{R}}Q} = \widehat {HQR}\)

Suy ra \(\Delta PQ{\rm{R}} = \Delta H{\rm{R}}Q\) và các đỉnh tương ứng là:

P và H, Q và R, R và Q

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 10 trang 111 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho \(\Delta ABC = \Delta D{\rm{EF}}\). Biết rằng AB = 6cm, AC = 8cm và EF = 10cm. Chu vi tam giác DEF là

  • A. 24cm
  • B. 20cm
  • C. 18cm
  • D. 30cm
 • sweet girl

  Cho tam giác ABC có góc B=góc C tia phân giác góc A cắt BC tại D.chứng minh DB=DCvà AB=AC

   

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 140)

  Cho \(\Delta ABC=\Delta DEH\). Biết AB = 5cm, AC = 6cm, chu vi tam giác DEH bằng 19 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác DEH ?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đan Nguyên
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 140)

  Cho \(\Delta ABC=\Delta DIK;\widehat{B}=50^0;\widehat{K}=40^0\). Điền vào chỗ trống :

  a) \(\widehat{A}=........\)

  b) \(\widehat{I}=........\)

  c) \(\widehat{C}=........\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 1 - trang 140)

  Trên hình 51, có một số tam giác bằng nhau. Hãy quan sát rồi phát hiện các tam giác bằng nhau trong hình vẽ (không xét các tam giác mà các cạnh chưa kẻ) sau đó kiểm tra lại bằng cách đo ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn