ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 10 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 10 tr 111 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm trong các hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

* Hình 63:

\(\Delta ACB = \Delta INM\) (vì cạnh tương ứng bằng nhau và 3 góc tương ứng bằng nhau) 

Đỉnh A ứng với đỉnh I, đỉnh C ứng với đỉnh N, đỉnh B ứng với đỉnh M

* Hình 64:

Trong tam giác PQR, ta có: 

\(\begin{array}{l} \widehat P + \widehat {PQ{\rm{R}}} + \widehat {P{\rm{RQ}}} = {180^o}\\ \Leftrightarrow \widehat P = {180^o} - \left( {\widehat {PQ{\rm{R}}} + \widehat {P{\rm{RQ}}}} \right) = {180^o} - \left( {{{60}^o} + {{80}^o}} \right) = {40^o} \end{array}\)

Trong tam giác HRQ, ta có: 

\(\begin{array}{l} \widehat H + \widehat {Q{\rm{RH}}} + \widehat {{\rm{HQR}}} = {180^o}\\ \Leftrightarrow \widehat {Q{\rm{RH}}} = {180^o} - \left( {\widehat H + \widehat {{\rm{HQR}}}} \right) = {180^o} - \left( {{{40}^o} + {{80}^o}} \right) = {60^o} \end{array}\)

Hai tam giác PQR và HRQ có:

PQ = HR; PR = HQ

QR: cạnh chung

\(\widehat P = \widehat H;\,\,\widehat {PQ{\rm{R}}} = \widehat {Q{\rm{RH}}};\,\,\widehat {P{\rm{R}}Q} = \widehat {HQR}\)

Suy ra \(\Delta PQ{\rm{R}} = \Delta H{\rm{R}}Q\) và các đỉnh tương ứng là:

P và H, Q và R, R và Q

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 111 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1