Bài tập 99 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 99 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Khi cộng hai hỗn số \(3{1 \over 5};2{2 \over 3}\) bạn Cường làm như sau:

\(3{1 \over 5} + 2{2 \over 3} = {{16} \over 5} + {8 \over 3} = {{48} \over {15}} + {{40} \over {15}} = {{88} \over {15}} = 5{{13} \over {15}}\)

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không?

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Bạn Cường đã đổi hỗn số thành phân số rồi cộng hai phân số, cuối cùng đổi kết quả thành hỗn số.

Câu b:

Có thể cộng hai phần nguyên với nhau, hai phần phân số với nhau:

Tổng hai phần nguyên là: 3 + 2 = 5.

Tổng hai phần phân số là: \({1 \over 5} + {2 \over 3} = {{3 + 10} \over {15}} = {{13} \over {15}}\)

Vậy \(3{1 \over 5} + 2{2 \over 3} = 5{{13} \over {15}}\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 99 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 99 trang 47 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Phân số \(\frac{{47}}{{100}}\) được viết dưới dạng phần trăm là

  • A. 4,7%
  • B. 47%
  • C. 0,47%
  • D. 470%

Được đề xuất cho bạn