Bài tập 103 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 103 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

a) Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Ví dụ: 37 : 0,5 = 37 . 2 = 74;

102: 0,5 = 102 . 2 = 204.

Hãy giải thích tại sao lại làm như vậy?

b) Hãy tìm hiểu cách làm tương tự khi chia một số cho 0,25; cho 0,125. Cho các ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì \(0,5 = {1 \over 2}\) nên khi chia 1 số a cho 0,5 tức là nhân a với số nghịch đảo của \({1 \over 2}\)

Câu a:

\(a:0,5 = a:{1 \over 2} = {{a.2} \over 1} = a.2\)

Câu b:

Chia 1 số a cho \(0,25 = {{25} \over {100}} = {1 \over 4}\) tức là nhân a với 4

\(a:0,25 = a:{1 \over 4} = {{a.4} \over 1} = a.4\)

Ví dụ: 7 : 0,25 = 7. 4 = 28.

Khi chia một số a cho \(0,125 = {{125} \over {1000}} = {1 \over 8}\) ta được: \(a:0,125 = a:{1 \over 8} = a.8\) .

Vậy khi chia một số cho 0,125 ta chỉ việc nhân số đố với 8.

Ví dụ: 23 : 0,125 = 23 . 8 = 184

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 103 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 103 trang 47 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tính \(\left( { - 2\frac{1}{4}} \right) + \frac{5}{2}\)

  • A. \(\frac{-3}{4}\)
  • B. \(\frac{3}{4}\)
  • C. \(\frac{1}{4}\)
  • D. \( - \frac{1}{5}\)

Được đề xuất cho bạn