YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 100 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 100 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(A = 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(A = 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)

\( = {{58} \over 7} - \left( {{{31} \over 9} + {{30} \over 7}} \right) = {{58 - 30} \over 7} - {{31} \over 9} = 4 - {{31} \over 9}\)

= \({{36 - 31} \over 9} = {5 \over 9}\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

\( = 10{2 \over 9} - 6{2 \over 9} + 2{3 \over 5} = 4 + 2{3 \over 5} = 6{3 \over 5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 100 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON