YOMEDIA

Bài tập 104 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 104 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và đúng kí hiệu %:

\({7 \over {25}},{{19} \over 4},{{26} \over {65}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({7 \over {25}} = 0,28 = 28\% \)

\({{19} \over 4} = 4,75 = 475\% \)

\({{26} \over {65}} = 0,4 = 40\% \)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 104 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Choco Choco

  Cho A=2016^2016+2/2016^2016-1 và B=2016^2016/2016^2016-3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Cho A=\(\frac{4}{1.4}+\frac{4}{4.7}+\frac{4}{7.10}+..............+\frac{4}{67.70}\)

  Chứng minh A>\(\frac{9}{7}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Tìm y biết: 

  Câu 14: \(1\frac{1}{2}+2\frac{1}{6}+3\frac{1}{12}+4\frac{1}{20}-y=\frac{4}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Tìm X biết:

  13) Y - 1/2 - 1/6 - 1/12 - 1/20 - 1/30 - 1/42 = 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  \(A=\frac{4^2}{3.7}+\frac{4^2}{7.11}+\frac{4^2}{11.15}+...+\frac{4^2}{107.111}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Tính giá trị của biểu thức, tính nhanh nếu có thể:

  21)  ( 1 + 1/3 ) . ( 1 + 1/8 ) . ( 1 + 1/15 ) .   ...... ( 1+ 1/9999)

  22) A = \(\frac{38}{25}+\frac{9}{10}-\frac{11}{15}+\frac{13}{21}-\frac{15}{28}+\frac{17}{36}-......+\frac{197}{4851}-\frac{199}{4950}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Tính giá trị của biểu thức ( tính nhanh nếu có thể)

  Câu 17:

  \(1+\frac{1}{2}\) ) . ( \(1+\frac{1}{3}\) ) . ( \(1+\frac{1}{4}\) ) .   .....  ( \(1+\frac{1}{2006}\) ) . ( \(1+\frac{1}{2007}\) )

  Câu 18: 

  \(1-\frac{1}{2}\) ) . ( \(1-\frac{1}{3}\) ) . ( \(1-\frac{1}{4}\) ) .   .....  (\(1-\frac{1}{2006}\) ) . ( \(1-\frac{1}{2007}\)

  Câu 19: 

  \(2-\frac{3}{2}\) ) . ( \(2-\frac{4}{3}\) ) . ( \(2-\frac{5}{4}\) ) . ( \(2-\frac{5}{6}\) ) .   ...... ( \(2-\frac{10}{9}\) )

  Câu 20:

   \(\text{( 1 - 1/4 ) . ( 1 - 1/9 ) . ( 1 - 1/16 ) . ..... ( 1 - 1/100 ) . ( 1 - 1 / 121)}\)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Tính giá trị của biểu thức, tính nhanh nếu có thể

  13) \(\frac{2}{3}+\frac{2}{15}+\frac{2}{35}+\frac{2}{63}\)

  14) \(\frac{2}{35}+\frac{4}{47}+\frac{2}{143}+\frac{4}{221}+\frac{2}{323}+\frac{4}{437}+\frac{2}{575}\)

  15)    \(\frac{5}{3}-\frac{5}{6}+\frac{1}{2}\)

  B = ___________

         \(\frac{9}{10}+\frac{13}{30}\)

     

                     \(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{7}\)                    \(\frac{6}{5}+\frac{6}{11}-\frac{6}{13}\)

  16)  162 . ( ____________       +      ____________

                        \(\frac{7}{3}-\frac{7}{5}+1\)                       \(\frac{7}{5}+\frac{7}{11}-\frac{7}{13}\) 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Tính giá trị của biểu thức, tính nhanh nếu có thể

  9) \(\frac{13}{50}\) + 9% + \(\frac{41}{100}\) + 24%

  10) 2011,2012 . 2000 ( \(\frac{5}{6}\) - \(\frac{1}{3}\) - 50% ) . 1,234 + 10

  11) \(\frac{120-0,5.40.5.0,2.20.0,25-20}{1+5+9+........+33+37}\)

  12) \(6\frac{2}{7}+7\frac{3}{5}+8\frac{6}{9}+9\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+\frac{5}{7}+\frac{1}{3}+\frac{3}{4}+1997\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Tính giá trị của biểu thức, tính nhanh nếu có thể

  5) 327 - 48 - 152 + 173 

  6) A = \(\frac{154+919+146+781}{823-217+533_{ }-139}\)

  7) ( 1354 - 356 : 6 ) + 13,2

  8) 784 . 0,5 : 0,28 - 196 : 28 + 2003

      Các bạn giúp mk nha, mk cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Tính giá trị biểu thức:

  \(\frac{\left(1.2+2.3+3.4+...+98.99\right)x}{26950}=12\frac{6}{7}:\frac{3}{2}\)

  Trả lời giúp tớ, ai tham gia trả lời tớ tick hết!!! 10, 100, 1000 người trả lời tớ cũng tick hết!!oaoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA