Bài tập 104 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 104 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và đúng kí hiệu %:

\({7 \over {25}},{{19} \over 4},{{26} \over {65}}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\({7 \over {25}} = 0,28 = 28\% \)

\({{19} \over 4} = 4,75 = 475\% \)

\({{26} \over {65}} = 0,4 = 40\% \)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 104 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 104 trang 47 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Kết quả của phép tính \(\left( { - 1\frac{1}{3}} \right) + 2\frac{1}{2}\) bằng 

  • A. \(\frac{11}{6}\)
  • B. \(\frac{7}{6}\)
  • C. \(\frac{13}{6}\)
  • D. \(\frac{-5}{6}\)

Được đề xuất cho bạn