Bài tập 102 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 102 tr 47 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Bạn Hoàng làm phép nhân \(4{3 \over 7}.2\) như sau:

\(4{3 \over 7}.2 = {{31} \over 7}.2 = {{31} \over 7}.{2 \over 1} = {{62} \over 7} = 8{6 \over 7}\).

Có cách nào tính nhanh hơn không? Nếu có, hãy giải thích cách làm đó.

Hướng dẫn giải chi tiết

Có thể nhân 2 với cả phần nguyên và phần phân số.

Khi đó ta được: \(4{3 \over 7}.2 = 8{6 \over 7}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 102 trang 47 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 102 trang 47 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Sắp xếp theo thứ tự tăng dần \(23\% ;\frac{{12}}{{100}}; - 1\frac{1}{{12}}; - \frac{{31}}{{24}};5\frac{1}{2}\) ta được 

  • A. \( - \frac{{31}}{{24}} <  - 1\frac{1}{{12}} < \frac{{12}}{{100}} < 5\frac{1}{2} < 23\% \)
  • B. \( - \frac{{31}}{{24}} <  - 1\frac{1}{{12}} < 23\%  < \frac{{12}}{{100}} < 5\frac{1}{2}\)
  • C. \( - \frac{{31}}{{24}} <  - 1\frac{1}{{12}} < \frac{{12}}{{100}} < 23\%  < 5\frac{1}{2}\)
  • D. \( - \frac{{31}}{{24}} <  < 5\frac{1}{2} - 1\frac{1}{{12}} < \frac{{12}}{{100}} < 23\% \)

Được đề xuất cho bạn