Bài tập 69 trang 36 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 69 tr 36 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):

a) \(\frac{-1}{4}.\frac{1}{3}\) ; b) \(\frac{-2}{5}.\frac{5}{-9}\) ; c) \(\frac{-3}{4}.\frac{16}{7}\) ;

d) \(\frac{-8}{3}.\frac{15}{24}\) ; e) \((-5).\frac{8}{15}\) ; g) \(\frac{-9}{11}.\frac{5}{18}\) .

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: \(\frac{-1}{12}\) ;

Câu b: \(\frac{2}{9}\) ;

Câu c: \(\frac{-12}{17}\) ;

Câu d: \(\frac{-5}{3}\) ;

Câu e: \(\frac{-8}{3}\) ; 

Câu g: \(\frac{-5}{22}\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 69 trang 36 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 69 trang 36 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn câu đúng 

  • A. \({\left( { - \frac{7}{6}} \right)^2} = \frac{{ - 49}}{{36}}\)
  • B. \({\left( {\frac{2}{3}} \right)^3} = \frac{8}{9}\)
  • C. \({\left( {\frac{2}{{ - 3}}} \right)^3} = \frac{8}{{ - 27}}\)
  • D. \({\left( {\frac{{ - 2}}{3}} \right)^4} = \frac{{ - 16}}{{81}}\)

Được đề xuất cho bạn