ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 68 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 68 tr 30 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

a) 210 : 28;                       b) 46 : 4;              c) 85 : 84;           d) 7: 74.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Cách 1: \(1024 : 256 = 4\). Cách 2: \(2^{10} : 2^8 = 2^{10 – 8} = 2^2 = 4\);

Câu b:

Cách 1: \(4096 : 64 = 64\). Cách 2: \(4^6 : 4^3 = 4^{6 – 3} = 4^3 = 64\);

Câu c:

Cách 1: \(32768 : 4096 = 8\). Cách 2: \(8^5 : 8^4 = 8^{5 – 4} = 8^1 = 8\);

Câu d:

Cách 1: \(2401 : 2401 = 1\). Cách 2: \(7^4 : 7^4 = 7^{4 – 4} = 7^0 = 1\).          

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1