YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 72 trang 31 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 72 tr 31 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ: 0, 1, 4, 9, 16...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không ?

a) 13 + 23 ;

b) 13 + 23 + 33;

c) 13 + 23 + 33 + 43.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trước hết hãy tính tổng.

a) \(1^3 + 2^3= 1 + 8 = 9 =3^2\) . Vậy tổng 13 + 23 là một số chính phương.

b) \(1^3 + 2^3 + 3^3= 1 + 8 + 27 = 36 = 6^2\) . Vậy 13 + 23 + 33 là một số chính phương.

c) \(1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3= 1 + 8 + 27 + 64 = 100 = 10^2\)  Vậy 13 + 23 + 33 + 43 cũng là số chính phương.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 72 trang 31 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF