YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số


Nếu nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta chỉ việc giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Còn chia hai lũy thừa cùng cơ số sẽ được thực hiện như thế nào? Ở Bài 8 chúng ta sẽ được học cách Chia hai lũy thừa cùng cơ số.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Ví dụ

Ta biết:  \(5^3 . 5^4 = 5^7\)

Nên có thể suy ra : \(5^7 : 5^3 = 5^4\) hoặc \(5^7 : 5^4 = 5^3\)

Ta biết: \(a^4 . a^5 = a^9\)

Do đó: \(a^9 : a^5 = a^4\) hoặc \(a^9 : a^4 = a^5\) với a \(\ne\) 0

1.2. Tổng quát

Ta qui ước: \(a^0 = 1\) ( a \(\ne\) 0)

Tổng quát\(a^m : a^n = a^{m - n} \)(a \(\ne\) 0 ; m \(\geq\) n)

Chú ý:

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

1.3. Chú ý

Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng lũy thừa của 10.

Ví dụ: \(2475 = 2. 1000 + 4 . 100 + 7 . 10 + 5 = 2 .10^3 + 4 . 10^2 + 7 . 10 + 5 . 10^0 \)

(để ý rằng 2 . \(10^2\) là tổng của hai lũy thừa của 10 vì 2 . \(10^3\) = \(10^3 + 10^3\); cũng vậy đối với các số 4 . \(10^2\), 7 . 10, 5 . \(10^0\)).

Bài tập minh họa

 Bài 1: Viết kết quả phép tính sau dưới dạng lũy thừa : \(a^8 : a^5 \)( a \(\ne\) 0)

Hướng dẫn: \(a^8 : a^5 = a^{8 - 5} = a^3\)

 Bài 2: Viết 2437 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10

Hướng dẫn: \(2437 = 2 . 1000 + 4 . 100 + 3 . 10 + 7 = 2 . 10^3 + 4 . 10^2 + 3 . 10 + 5 . 10^0\) 

 Bài 3: Thực hiện phép tính \(8^7 : 8^4\) 

Hướng dẫn: \(8^7 : 8^4 = 8^{7 - 4} = 8^3\) 

3. Luyện tập Bài 8 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Qua bài giảng Chia hai lũy thừa cùng cơ số này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Nắm chắc công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • Vận dụng lý thuyết làm một số bài tập

3.1 Trắc nghiệm về Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 Bài 8 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Chương 1 Bài 8 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 1

Bài tập 67 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 68 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 69 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 70 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 71 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 72 trang 31 SGK Toán 6 Tập 1

Bài tập 96 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 97 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 98 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 99 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 100 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 101 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 102 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 103 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 8.1 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 8.2 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 8 Chương 1 Số học 6 Tập 1

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF