YOMEDIA

Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 49 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được \(\frac{1}{3}\) quãng đường, 10 phút thứ hai đi được \(\frac{1}{4}\) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được \(\frac{2}{9}\) quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là :

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{2}{9}=\frac{29}{36}\) (quãng đường).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Chí Thiện

  Tính hợp lý giá trị biểu thức sau:

  H={\(9\frac{30303}{80808}\)+7\(\frac{303030}{484848}\)}+4,03                      I =10101.{\(\frac{5}{111111}\)+\(\frac{5}{222222}\)-\(\frac{4}{3.7.11.13.37}\)}

  giúp mình nha các bạn! siêu gấp lắm@@@

  Mình like cho khocroikhocroikhocroi...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Rừng

  1)Tìm n thuộc N sao cho phân số n+13/n-2 tối giản

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Câu 1 : Học sinh khối 6 có khoảng 200 đến 400 học sinh . Khi sắp hàng 12 , hàng 15 và hàng 18 thừa 5 em . Tính số học sinh khối 6 .

  Câu 2 : a) tìm x :

  1. ( 2x + 1 )2 = 16

  2. x-12 phần 4 = 1 phần 2

      b) Tính :

  7 phần 8 * 64 phần 49 - 64 phần 49 : (-3 phần 7 + 5 phần 13 + -4 phần 13 )

  Mọi người giải giúp mk câu này với lolang

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  cho 3 số tự nhiên 2;3;0

  a) viết tập hợp A gồm các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đc tạo thành từ 3 chữ số trên

  b) viết các tập hợp con của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA