ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 49 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được \(\frac{1}{3}\) quãng đường, 10 phút thứ hai đi được \(\frac{1}{4}\) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được \(\frac{2}{9}\) quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là :

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{2}{9}=\frac{29}{36}\) (quãng đường).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Hang
  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Viết \(\dfrac{3}{4}\) thành tổng của ba phân số tối giản, có mẫu chung là 16, tử là các số tự nhiên khác 0, được kết quả là :

  (A) \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{16}+\dfrac{1}{16}\)                           (B) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{3}{16}\)

  (C) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{16}\)                             (D) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{5}{16}\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Thuy

  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Nỗi mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku
  Bài 73* (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Cho :

    \(S=\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{17}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{19}+\dfrac{1}{20}\)

  Hãy so sánh S và \(\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Bài 71 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Tính nhanh :

  \(A=\dfrac{5}{13}+\dfrac{-5}{7}+\dfrac{-20}{41}+\dfrac{8}{13}+\dfrac{-21}{41};B=\dfrac{-5}{9}+\dfrac{8}{15}+\dfrac{-2}{11}+\dfrac{4}{-9}+\dfrac{7}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 69 (Sách bài tập - tập 2 - trang 19)

  Vòi nước A chảy vào một bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đẩy ấy trong 5 giờ. Hỏi :

  a) Trong 1 giờ, mỗi vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể ?

  b) Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy cùng nhau thì lượng nước bằng mấy phần bể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1