ADMICRO
UREKA

Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 49 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được \(\frac{1}{3}\) quãng đường, 10 phút thứ hai đi được \(\frac{1}{4}\) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được \(\frac{2}{9}\) quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần quãng đường ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là :

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{2}{9}=\frac{29}{36}\) (quãng đường).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF