Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 57 tr 31 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số \({{ - 3} \over 4}\) và \({4 \over 5}\) ta làm như sau:

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b) Nhận mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử lại.

c) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

d) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhận cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án (c) đúng

Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Thánh Tông

  Trong dịp tổng kết năm học trường tiểu học A có 480 học sinh được xếp thành 3 loại :giỏi,khá và trung bình.Số học sinh xếp loại giỏi chiếm 1/6 số học sinh toàn khối.Số học sinh khá nhiều hơn số học sinh trung bình là 60 học sinh.Tính số học sinh mỗi loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  câuu 1 một đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày. ngày thứ nhất sửa được 5/9 đoạn đường. ngày thứ 2 sửa được 1/4 đoạn đường.ngày thứ 3 sửa nốt 7 mét còn lai . hỏi đoạn đường đội đã sửa dài bao nhiêu mét

  câu 2: tìm x biết

  a) (11/12 +11/12.23 +11/23.34 + 11/34.45 +..................+11/89.100) +x= 2/3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

   cho a,b,n thuộc n sao . so sánh a/b với a+n/b+n

  giúp mik với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  A= (-4/5+4/3)+(-5/4+14/5)-7/3

  tính hợp lý nha các bạn 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời