ADMICRO

Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 57 tr 31 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số \({{ - 3} \over 4}\) và \({4 \over 5}\) ta làm như sau:

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b) Nhận mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử lại.

c) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

d) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhận cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án (c) đúng

Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • con cai

  A=\(\left(\dfrac{1}{2}-1\right).\left(\dfrac{1}{3}-1\right).\left(\dfrac{1}{4}-1\right).......\left(\dfrac{1}{99}-1\right).\left(\dfrac{1}{100}-1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Chứng tỏ rằng tổng các phân số sau đây lớn hơn \(\dfrac{1}{2}\) :

                        \(S=\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{51}+\dfrac{1}{52}+....+\dfrac{1}{98}+\dfrac{1}{99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang
  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Viết \(\dfrac{3}{4}\) thành tổng của ba phân số tối giản, có mẫu chung là 16, tử là các số tự nhiên khác 0, được kết quả là :

  (A) \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{16}+\dfrac{1}{16}\)                           (B) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{3}{16}\)

  (C) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{16}\)                             (D) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{5}{16}\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT