ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 57 tr 31 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số \({{ - 3} \over 4}\) và \({4 \over 5}\) ta làm như sau:

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b) Nhận mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử lại.

c) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

d) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhận cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án (c) đúng

Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Thanh

  Tính S= 1/ 1*2*3+1/ 2*3*4+1/ 3*4*5+...+1/ 37*38*39

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  A La

  Cho S=1-3+3^2-3^3 +........+3^98 -3^99

  a) chứng minh rằng S là bội của -20

  b)tính S từ đó suy ra 3^100 chia 4 dư 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  tính

  a) P = 1 / 1.2 + 2 / 2.4 + 3 / 4.7 + ...+ 10 / 46.56

  b) A= 3 / 1.2 + 3 / 2.3 + 3 / 3.4 + ....+ 3 / 99.100 chú ý : / là phần nha

  c) B = 3 / 1.4 + 3 / 4.7 + 3 / 7.10 + ... + 3 / 100.103

  d) C= 5 / 1.4 + 5 / 4.7 + 5 / 7.10 + ...+ 5 / 100.103

  e) D= 7 / 1.5 + 7 / 5.9 + 7 / 9.13 +...+ 7 / 101.105

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Cho A= 1+4+4^2+4^3+..+4^99

  B= 4^100 . Chứng minh:A<B/3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Bài 1: So sánh A và B biết:

  a) A=20/39 + 22/27 + 18/23.

  B+14/39 + 22/29 + 18/41.

  b) A=3/8^3 + 3/8^4 + 4/8^4.

  B=4/8^3 + 3/8^3 + 3/8^4

  c) A=10^7+5/10^7-8

  B=10^8+6/10^8-7

  d) A=10^1992+1/10^1991+1

  B= 10^1993+1/10^1992+1

  Bài 2: Chứng minh rằng:

  1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/64 > 4.

  Bài 3: Cho a, b, c thuộc N và:

  S= a+b/c + b+c/a + c+a/b

  a) Chứng minh rằng S > hoặc = 6.

  b) Tìm giá trị nhỏ nhất của S.

  Làm ơn giải nhanh lên, ai làm đc mk bái làm sư phụ lun!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1