Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 57 tr 31 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Trong các câu sau đây, hãy chọn một câu đúng:

Muốn cộng hai phân số \({{ - 3} \over 4}\) và \({4 \over 5}\) ta làm như sau:

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b) Nhận mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử lại.

c) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

d) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhận cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án (c) đúng

Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({{ - 3} \over 4}\) với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số \({4 \over 5}\) với 4 rồi cộng hai tử mới lại , giữ nguyên mẫu chung.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 57 trang 31 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tính tổng \(A = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + ... + \frac{1}{{99.100}}\) ta được

  • A. \(S > \frac{3}{5}\)
  • B. \(S < \frac{4}{5}\)
  • C. \(S > \frac{4}{5}\)
  • D. Cả A, C đều đúng 
 • Lê Bảo An

  câuu 1 một đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày. ngày thứ nhất sửa được 5/9 đoạn đường. ngày thứ 2 sửa được 1/4 đoạn đường.ngày thứ 3 sửa nốt 7 mét còn lai . hỏi đoạn đường đội đã sửa dài bao nhiêu mét

  câu 2: tìm x biết

  a) (11/12 +11/12.23 +11/23.34 + 11/34.45 +..................+11/89.100) +x= 2/3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

   cho a,b,n thuộc n sao . so sánh a/b với a+n/b+n

  giúp mik với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  A= (-4/5+4/3)+(-5/4+14/5)-7/3

  tính hợp lý nha các bạn 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn