Bài tập 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 52 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

\({6 \over {27}}\)

 

\({3 \over 5}\)

\({5 \over {14}}\)

\({4 \over 3}\)

\({2 \over 5}\)

b

\({5 \over 7}\)

\({4 \over {23}}\)

\({7 \over {10}}\)

\({2 \over 7}\)

\({2 \over 3}\)

 

a + b

 

\({{11} \over {23}}\)

     

\({8 \over 5}\)


 

Hướng dẫn giải chi tiết

a

\({6 \over {27}}\)

\({7 \over {23}}\)

\({3 \over 5}\)

\({5 \over {14}}\)

\({4 \over 3}\)

\({2 \over 5}\)

b

\({5 \over 7}\)

\({4 \over {23}}\)

\({7 \over {10}}\)

\({2 \over 7}\)

\({2 \over 3}\)

\({6 \over 5}\)

a + b

\({{11} \over {27}}\)

\({{11} \over {23}}\)

\({{13} \over {10}}\)

\({9 \over {14}}\)

2

\({8 \over 5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 52 trang 29 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho \(M = \left( {\frac{{21}}{{31}} + \frac{{ - 16}}{7}} \right) + \left( {\frac{{44}}{{53}} + \frac{{10}}{{31}}} \right) + \frac{9}{{53}},\,\,N = \frac{1}{2} + \frac{{ - 1}}{5} + \frac{{ - 5}}{7} + \frac{1}{6} + \frac{{ - 3}}{{35}} + \frac{1}{3} + \frac{1}{{41}}\)

  Chọn câu đúng 

  • A. \(M = \frac{2}{7},N = \frac{1}{{41}}\)
  • B. \(M = 0,N = \frac{1}{{41}}\)
  • C. \(M = \frac{{ - 16}}{7},N = \frac{{83}}{{41}}\)
  • D. \(M = \frac{{ - 2}}{7},N = \frac{1}{{41}}\)
 • Nguyễn Tiểu Ly

  2 tấm vải xanh và đỏ dài tất cả là 220 m. Nếu cắt bớt 2/3 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 2 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  A=\(\left(\dfrac{1}{2}-1\right).\left(\dfrac{1}{3}-1\right).\left(\dfrac{1}{4}-1\right).......\left(\dfrac{1}{99}-1\right).\left(\dfrac{1}{100}-1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Chứng tỏ rằng tổng các phân số sau đây lớn hơn \(\dfrac{1}{2}\) :

                        \(S=\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{51}+\dfrac{1}{52}+....+\dfrac{1}{98}+\dfrac{1}{99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang
  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Viết \(\dfrac{3}{4}\) thành tổng của ba phân số tối giản, có mẫu chung là 16, tử là các số tự nhiên khác 0, được kết quả là :

  (A) \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{16}+\dfrac{1}{16}\)                           (B) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{3}{16}\)

  (C) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{16}\)                             (D) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{5}{16}\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Nỗi mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku
  Bài 73* (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Cho :

    \(S=\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{17}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{19}+\dfrac{1}{20}\)

  Hãy so sánh S và \(\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn