Bài tập 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 52 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

\({6 \over {27}}\)

 

\({3 \over 5}\)

\({5 \over {14}}\)

\({4 \over 3}\)

\({2 \over 5}\)

b

\({5 \over 7}\)

\({4 \over {23}}\)

\({7 \over {10}}\)

\({2 \over 7}\)

\({2 \over 3}\)

 

a + b

 

\({{11} \over {23}}\)

     

\({8 \over 5}\)


 

Hướng dẫn giải chi tiết

a

\({6 \over {27}}\)

\({7 \over {23}}\)

\({3 \over 5}\)

\({5 \over {14}}\)

\({4 \over 3}\)

\({2 \over 5}\)

b

\({5 \over 7}\)

\({4 \over {23}}\)

\({7 \over {10}}\)

\({2 \over 7}\)

\({2 \over 3}\)

\({6 \over 5}\)

a + b

\({{11} \over {27}}\)

\({{11} \over {23}}\)

\({{13} \over {10}}\)

\({9 \over {14}}\)

2

\({8 \over 5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu

  Tính :

  A = 1 - \(\dfrac{4}{5.7}-\dfrac{4}{5.9}-\dfrac{4}{9.11}-......-\dfrac{4}{59.61}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  2 tấm vải xanh và đỏ dài tất cả là 220 m. Nếu cắt bớt 2/3 tấm vải xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 2 tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  A=\(\left(\dfrac{1}{2}-1\right).\left(\dfrac{1}{3}-1\right).\left(\dfrac{1}{4}-1\right).......\left(\dfrac{1}{99}-1\right).\left(\dfrac{1}{100}-1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Chứng tỏ rằng tổng các phân số sau đây lớn hơn \(\dfrac{1}{2}\) :

                        \(S=\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{51}+\dfrac{1}{52}+....+\dfrac{1}{98}+\dfrac{1}{99}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang
  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 21)

  Viết \(\dfrac{3}{4}\) thành tổng của ba phân số tối giản, có mẫu chung là 16, tử là các số tự nhiên khác 0, được kết quả là :

  (A) \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{16}+\dfrac{1}{16}\)                           (B) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{3}{16}\)

  (C) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{16}\)                             (D) \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{5}{16}\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Nỗi mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời