Bài tập 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 52 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

\({6 \over {27}}\)

 

\({3 \over 5}\)

\({5 \over {14}}\)

\({4 \over 3}\)

\({2 \over 5}\)

b

\({5 \over 7}\)

\({4 \over {23}}\)

\({7 \over {10}}\)

\({2 \over 7}\)

\({2 \over 3}\)

 

a + b

 

\({{11} \over {23}}\)

     

\({8 \over 5}\)


 

Hướng dẫn giải chi tiết

a

\({6 \over {27}}\)

\({7 \over {23}}\)

\({3 \over 5}\)

\({5 \over {14}}\)

\({4 \over 3}\)

\({2 \over 5}\)

b

\({5 \over 7}\)

\({4 \over {23}}\)

\({7 \over {10}}\)

\({2 \over 7}\)

\({2 \over 3}\)

\({6 \over 5}\)

a + b

\({{11} \over {27}}\)

\({{11} \over {23}}\)

\({{13} \over {10}}\)

\({9 \over {14}}\)

2

\({8 \over 5}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 52 trang 29 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho \(M = \left( {\frac{{21}}{{31}} + \frac{{ - 16}}{7}} \right) + \left( {\frac{{44}}{{53}} + \frac{{10}}{{31}}} \right) + \frac{9}{{53}},\,\,N = \frac{1}{2} + \frac{{ - 1}}{5} + \frac{{ - 5}}{7} + \frac{1}{6} + \frac{{ - 3}}{{35}} + \frac{1}{3} + \frac{1}{{41}}\)

  Chọn câu đúng 

  • A. \(M = \frac{2}{7},N = \frac{1}{{41}}\)
  • B. \(M = 0,N = \frac{1}{{41}}\)
  • C. \(M = \frac{{ - 16}}{7},N = \frac{{83}}{{41}}\)
  • D. \(M = \frac{{ - 2}}{7},N = \frac{1}{{41}}\)
 • Mai Thuy

  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Nỗi mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku
  Bài 73* (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Cho :

    \(S=\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{17}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{19}+\dfrac{1}{20}\)

  Hãy so sánh S và \(\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn