Bài tập 51 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 51 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:

\(\frac{-1}{6},\frac{-1}{3},\frac{-1}{2},0, \frac{1}{2},\frac{1}{3};\frac{1}{6}.\)

Ví dụ. \(\frac{-1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=0.\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{-1}{6}+0+\frac{1}{6}\) hoặc \(\frac{-1}{3}+0+\frac{1}{3}\) hoặc \(\frac{-1}{2}+0+\frac{1}{2}\)

hoặc \(\frac{-1}{6}+\frac{-1}{3}+\frac{1}{2}\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 51 trang 29 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho \(A = \left( {\frac{1}{4} + \frac{{ - 5}}{{13}}} \right) + \left( {\frac{2}{{11}} + \frac{{ - 8}}{{13}} + \frac{3}{4}} \right)\). Chọn câu đúng 

  • A. A > 1
  • B. \(A = \frac{2}{{11}}\)
  • C. A = 1
  • D. A = 0
 • Thùy Trang

  Bài 71 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Tính nhanh :

  \(A=\dfrac{5}{13}+\dfrac{-5}{7}+\dfrac{-20}{41}+\dfrac{8}{13}+\dfrac{-21}{41};B=\dfrac{-5}{9}+\dfrac{8}{15}+\dfrac{-2}{11}+\dfrac{4}{-9}+\dfrac{7}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 69 (Sách bài tập - tập 2 - trang 19)

  Vòi nước A chảy vào một bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đẩy ấy trong 5 giờ. Hỏi :

  a) Trong 1 giờ, mỗi vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể ?

  b) Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy cùng nhau thì lượng nước bằng mấy phần bể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn