Bài tập 51 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 51 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:

\(\frac{-1}{6},\frac{-1}{3},\frac{-1}{2},0, \frac{1}{2},\frac{1}{3};\frac{1}{6}.\)

Ví dụ. \(\frac{-1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=0.\)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{-1}{6}+0+\frac{1}{6}\) hoặc \(\frac{-1}{3}+0+\frac{1}{3}\) hoặc \(\frac{-1}{2}+0+\frac{1}{2}\)

hoặc \(\frac{-1}{6}+\frac{-1}{3}+\frac{1}{2}\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Ha Ku
  Bài 73* (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Cho :

    \(S=\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{14}+\dfrac{1}{15}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{17}+\dfrac{1}{18}+\dfrac{1}{19}+\dfrac{1}{20}\)

  Hãy so sánh S và \(\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Bài 71 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Tính nhanh :

  \(A=\dfrac{5}{13}+\dfrac{-5}{7}+\dfrac{-20}{41}+\dfrac{8}{13}+\dfrac{-21}{41};B=\dfrac{-5}{9}+\dfrac{8}{15}+\dfrac{-2}{11}+\dfrac{4}{-9}+\dfrac{7}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 69 (Sách bài tập - tập 2 - trang 19)

  Vòi nước A chảy vào một bể không có nước trong 4 giờ thì đầy. Vòi nước B chảy đẩy ấy trong 5 giờ. Hỏi :

  a) Trong 1 giờ, mỗi vòi chảy được lượng nước bằng mấy phần bể ?

  b) Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy cùng nhau thì lượng nước bằng mấy phần bể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Bài 68 (Sách bài tập - tập 2 - trang 19)

  a) Điền số nguyên thích hợp vào chỗ trống :

                \(\dfrac{-8}{3}+\dfrac{-1}{3}< .....< \dfrac{-2}{7}+\dfrac{-5}{7}\)

  b) Tìm tập hợp các số \(x\in\mathbb{Z}\), biết rằng :

                 \(\dfrac{-5}{6}+\dfrac{8}{3}+\dfrac{29}{-6}\le x\le\dfrac{-1}{2}+2+\dfrac{5}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Bài 66 (Sách bài tập - tập 2 - trang 19)

  Tính nhanh :

             \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{-1}{3}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{-1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{-1}{7}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{7}+\dfrac{-1}{6}+\dfrac{1}{5}+\dfrac{-1}{4}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{-1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số là 16 . Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1 . Tìm phân số đã cho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời