YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 51 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 51 tr 29 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại được tổng là 0:

\(\frac{-1}{6},\frac{-1}{3},\frac{-1}{2},0, \frac{1}{2},\frac{1}{3};\frac{1}{6}.\)

Ví dụ. \(\frac{-1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=0.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{-1}{6}+0+\frac{1}{6}\) hoặc \(\frac{-1}{3}+0+\frac{1}{3}\) hoặc \(\frac{-1}{2}+0+\frac{1}{2}\)

hoặc \(\frac{-1}{6}+\frac{-1}{3}+\frac{1}{2}\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 29 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON