YOMEDIA

Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 55 tr 30 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

+

\({{ - 1} \over 2}\)

\({5 \over 9}\)

\({1 \over {36}}\)

\({{ - 11} \over {18}}\)

\({{ - 1} \over 2}\)

- 1

 

 

 

\({5 \over 9}\)

 

 

 

 

\({1 \over {36}}\)

 

 

 

 

\({{ - 11} \over {18}}\)

 

 

 

 


 

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

+

\({{ - 1} \over 2}\)

\({5 \over 9}\)

\({1 \over {36}}\)

\({{ - 11} \over {18}}\)

\({{ - 1} \over 2}\)

- 1

\({1 \over {18}}\)

\({{ - 17} \over {36}}\)

\({{ - 10} \over 9}\)

\({5 \over 9}\)

\({1 \over {18}}\)

\({{10} \over 9}\)

\({7 \over {12}}\)

\({{ - 1} \over {18}}\)

\({1 \over {36}}\)

\({{ - 17} \over {36}}\)

\({7 \over {12}}\)

\({1 \over {18}}\)

\({{ - 7} \over {12}}\)

\({{ - 11} \over {18}}\)

\({{ - 10} \over 9}\)

\({{ - 1} \over {18}}\)

\({{ - 7} \over {12}}\)

\({{ - 11} \over 9}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA