ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 55 tr 30 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

+

\({{ - 1} \over 2}\)

\({5 \over 9}\)

\({1 \over {36}}\)

\({{ - 11} \over {18}}\)

\({{ - 1} \over 2}\)

- 1

 

 

 

\({5 \over 9}\)

 

 

 

 

\({1 \over {36}}\)

 

 

 

 

\({{ - 11} \over {18}}\)

 

 

 

 


 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

+

\({{ - 1} \over 2}\)

\({5 \over 9}\)

\({1 \over {36}}\)

\({{ - 11} \over {18}}\)

\({{ - 1} \over 2}\)

- 1

\({1 \over {18}}\)

\({{ - 17} \over {36}}\)

\({{ - 10} \over 9}\)

\({5 \over 9}\)

\({1 \over {18}}\)

\({{10} \over 9}\)

\({7 \over {12}}\)

\({{ - 1} \over {18}}\)

\({1 \over {36}}\)

\({{ - 17} \over {36}}\)

\({7 \over {12}}\)

\({1 \over {18}}\)

\({{ - 7} \over {12}}\)

\({{ - 11} \over {18}}\)

\({{ - 10} \over 9}\)

\({{ - 1} \over {18}}\)

\({{ - 7} \over {12}}\)

\({{ - 11} \over 9}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 30 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • My Le

  An đọc 1 quyển truyện trong 3 ngày.Ngày 1 đọc 2/5 quyển.Ngày 2 đọc 3/5 trang còn lại. Ngày 3 đọc 80% quyển và 30 trang cuối. Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Thánh Tông

  Trong dịp tổng kết năm học trường tiểu học A có 480 học sinh được xếp thành 3 loại :giỏi,khá và trung bình.Số học sinh xếp loại giỏi chiếm 1/6 số học sinh toàn khối.Số học sinh khá nhiều hơn số học sinh trung bình là 60 học sinh.Tính số học sinh mỗi loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  câuu 1 một đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày. ngày thứ nhất sửa được 5/9 đoạn đường. ngày thứ 2 sửa được 1/4 đoạn đường.ngày thứ 3 sửa nốt 7 mét còn lai . hỏi đoạn đường đội đã sửa dài bao nhiêu mét

  câu 2: tìm x biết

  a) (11/12 +11/12.23 +11/23.34 + 11/34.45 +..................+11/89.100) +x= 2/3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

   cho a,b,n thuộc n sao . so sánh a/b với a+n/b+n

  giúp mik với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  A= (-4/5+4/3)+(-5/4+14/5)-7/3

  tính hợp lý nha các bạn 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1