ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 56 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 56 tr 31 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

\(A = {{ - 5} \over {11}} + \left( {{{ - 6} \over {11}} + 1} \right)\)

\(B = {2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ - 2} \over 3}} \right)\)

\(C = \left( {{{ - 1} \over 4} + {5 \over 8}} \right) + {{ - 3} \over 8}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(A = \left( {{{ - 5} \over {11}} + {{ - 6} \over {11}}} \right) + 1 = {{ - 11} \over {11}} + 1 = - 1 + 1 = 0\)

\(B = \left( {{2 \over 3} + {{ - 2} \over 3}} \right) + {5 \over 7} = 0 + {5 \over 7} = {5 \over 7}\)

\(C = {{ - 1} \over 4} + \left( {{5 \over 8} + {{ - 3} \over 8}} \right) = {{ - 1} \over 4} + {1 \over 4} = 0\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 31 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
1=>1