YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 47 trang 28 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 47 tr 28 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tính nhanh.

a) \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}\) ;

b) \(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}+\frac{8}{24}\) .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{-3}{7}+\frac{5}{13}+\frac{-4}{7}= \frac{-3}{7}+\frac{4}{7}+\frac{5}{13}=-1+\frac{5}{13}\)

\(=\frac{-13}{13}+\frac{5}{13}=\frac{-8}{13}\).

Câu b:

\(\frac{-5}{21}+\frac{-2}{21}+\frac{8}{24}=\frac{-7}{21}+\frac{1}{3}=\frac{-1}{3}+\frac{1}{3}=0\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 47 trang 28 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON