RANDOM

Bài tập 35 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 35 tr 116 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:

a) ĐIểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

Chọn câu d: Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Lưu  ý: Điểm M bất kì thuộc đoạn thẳng AB thì có điểm M có thể trùng với điểm A, hoặc điẻm B hoặc điểm nằm giữa hai điẻm A và B theo định nghĩa. Thật là thiếu sót  nếu ngộ nhận điểm M chỉ nằm giữa hai điểm A và B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • can tu

  ai đó giải hộ e bài này vs

  Trên đường thẳng A cho bốn điểm A, B, C, D.

  Biết điếm C nằm giữa hai điểm A, B điểm D nằm giữa hai điểm C, B.

  a) Chứng minh điểm D thuộc đường thẳng AB.

  b) Chứng minh điểm C nằm giữa hai điềm A, D.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hà trang

  giải hộ e bài này vs ạ

  Cho bốn điểm A, B, C, D biết AB = 18; AC = 12; DB = 3. Hai điểm C, D thuộc đoạn thẳng AB.

  a) Chứng minh điểm D nằm giữa hai điểm C, B và điểm C nằm giữa hai điểm D, A.

  b) Tính CB, CD.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Huong Duong

  Trên tia Ox có ba điểm A,B,C. Biết OA =15cm, OB=24cm và OC=19cm

  a) chứng minh AB=AC+CB

  b) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, CB và nghiệm lại hệ thức đã chứng minh trong câu a

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu trang

  Trên một đường thẳng lấy ba điểm D, E, F mà độ dài DE=4cm, EF=23cm. Gọi I, J, K theo thứ tự là trung điểm của DE, EF và DF.
  a) Có bao nhiêu tia, bao nhiêu đoạn thẳng?
  b) Chứng tỏ trung điểm của đoạn thẳng IK cũng là trung điểm của đoạn thẳng DJ.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA