RANDOM
VIDEO

Bài tập 31 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 31 tr 129 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Vẽ đường thẳng AB

b) Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB

c) Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

d) Lấy điểm P thuộc tia đối BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

e) Trong ba điểm A, B M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

f) Trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a, b, c, d. hình bên

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

d) Lấy điểm P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

e) Trong ba điểm A, B, M thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại

f) Trong ba điểm M, N, P thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)