Bài tập 38 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 38 tr 116 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bẳng ba màu khác nhau.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38

Bài tập 38 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1

Lưu ý: Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới  hạn ở hai đầu; tia chỉ bị giới hạn ở một đầu còn đường thẳng thì không bị giới hạn ở cả 2 phía.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Hy Vũ

  Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

  a) Viết tên hai tia đối gốc O

  b) Trong ba điểm M,O,N  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  chỉ mình vs 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Có 4 điểm a,b,c,d . Trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường đi qua các cặp điểm. Hỏi:

  a) Kẻ được bao nhiêu đường thẳng , hãy viết tên các đường thẳng đó.

  b) Biết sao điểm của từng cặp đường thẳng.

  Giải cả lời giải nhé.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho trước n trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng .Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm .Biết số đường thẳng vẽ được là 28 đường .Tính số điểm n cho trước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  a. Đoạn thẳng MN là gì?

  b. Vẽ đoạn thẳng MN dài 4,5 cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho hai điểm A, B.

  a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ?
  b) Vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  ai đó giải hộ e bài này vs

  Cho đoạn thẳng AB = a, với a là một độ dài cho trước và c là một điếm bât kì thuộc đoạn thẳng AB. Gọi M là trung điếm của đoạn thẳng AC và N là trung điểm của đoạn thẳng CB. Chứng minh rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí cùa điếm C trên AB.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • bach dang

  Ai đó giúp em với

  Cho tam giác ABC có \(\widehat {ABC} = {55^0}\), trên cạnh AC lấy điểm D (D không trùng với A và C).

  a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

  b) Tính số đo của \(\widehat {DBC}\), biết \(\widehat {ABD} = {30^0}\).

  c) Từ B dựng tia Bx sao cho \(\widehat {DBx} = {90^0}\). Tính số đo \(\widehat {ABx}\).

  d) Trên cạnh AB lấy điểm E (E không trùng với A và B). Chứng minh rằng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • trang lan

  Khó quá, mọi người giúp vs

  a) Cho đoạn thẳng AB = a , điểm C nằm giữa A và B, điểm M là trung điểm của AC , điểm N là trung điểm của CB. Hãy chứng tỏ rằng MN = \(\frac{a}{2}\).

  b) Hình thang vuông  ABCD có góc A và góc D vuông. Đường chéo AC cắt đường cao BH tại I. So sánh diện tích tam giác IDC và diện tích tam giác BHC.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • truc lam

  M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Trên đường thẳng x'x' có ba điểm O, A, B. Biết OA = 8cm, OB = 22cm và OM = x. Tìm x để M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu hằng

  Trên tia Ox có ba điếm A, M, B. Biết OA = 8, OB = 14 và OM = 11. Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời