RANDOM
VIDEO

Bài tập 32 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 32 tr 130 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ ba điểm R, I, M không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Vẽ đoạn thẳng có hai mút là R và I. Vẽ nửa đường thẳng gốc M đi qua I

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1