ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 33 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 33 tr 116 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm…

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

 
 

Câu a:

Hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R, S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

Câu b:

Đoạn thẳng PQ là hình gồm hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1