ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 6.2 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 6.2 tr 131 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Nhìn hình bs 4 và đọc tên

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 trong số các điểm A, B, C, D, O)

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Các đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AO, BO, BD, BC, CO, CD, DO.

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB là: AO, AC, AD, BO, BC, BD.

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA là: AD, AB, DO, BO, DB.

d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD là: AC, AD, CD.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.2 trang 121 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1