ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 34 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 34 tr 116 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả?

Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

 
 

Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 6 Tập 1

Có ba đoạn AB, AC, BC.

Lưu ý:

Đừng tưởng lầm chỉ có hai đoạn thẳng. Hai điểm A và C có thể là hai nút của một đoạn thẳng khác, đó là AC.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  giải hộ e bài này vs ạ

  Cho bốn điểm A, B, C, D biết AB = 18; AC = 12; DB = 3. Hai điểm C, D thuộc đoạn thẳng AB.

  a) Chứng minh điểm D nằm giữa hai điểm C, B và điểm C nằm giữa hai điểm D, A.

  b) Tính CB, CD.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Huong Duong

  Trên tia Ox có ba điểm A,B,C. Biết OA =15cm, OB=24cm và OC=19cm

  a) chứng minh AB=AC+CB

  b) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, CB và nghiệm lại hệ thức đã chứng minh trong câu a

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu trang

  Trên một đường thẳng lấy ba điểm D, E, F mà độ dài DE=4cm, EF=23cm. Gọi I, J, K theo thứ tự là trung điểm của DE, EF và DF.
  a) Có bao nhiêu tia, bao nhiêu đoạn thẳng?
  b) Chứng tỏ trung điểm của đoạn thẳng IK cũng là trung điểm của đoạn thẳng DJ.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1