ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 6.3 trang 131 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 6.3 tr 131 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Hình gồm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB.

b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB.

c) Hình gồm hai điểm A, B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB.

d) Hình gồm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a), b), c), d) đều sai vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là một đoạn thẳng.

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.3 trang 131 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1