Hello Mine's Profile

Hello Mine

Hello Mine

17/12/1993

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Hello Mine đã trả lời trong câu hỏi: Tìm số các giá trị x nguyên thỏa |x-1| < 3 Cách đây 5 tháng

  Vì |x-1| < 3

  => -3 < x-1<3

  => -2 <x<4

  Mà x thuộc Z nên x thuộc {-1;0;1;2;3}

 • Hello Mine đã trả lời trong câu hỏi: Tính chất góc ngoài của 1 tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó ? Cách đây 5 tháng

  i và ii: định lí tổng 3 góc của tam giác

  iii và iv: tính chất tam giác cân

 • Hello Mine đã trả lời trong câu hỏi: Tính 3a-2b biết a và b thỏa a+b=38 và 2a/3=5b/2 Cách đây 5 tháng

  Ta có \frac{2a}{3} = \frac{5b}{2}

  => 2a/3 * 1/10 = 5b/2 * 1/10

  => a/15 = b/4

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  a/15 = b/4 = a+b/ 15+4 = 38/19 = 2

  Do đó : a = 15*2 = 30

              b = 4*2 = 8

  Vậy 3a-2b = 3*30 - 2*4 = 81

 • Hello Mine đã đặt câu hỏi: Mình cần gấp nhaaaa!!! Cách đây 5 tháng

  cho A là một tập hợp có 10 chữ số, A = {0;1;2;..;9}. B là một tập hợp con của A gồm 5 phân tử. CMR:  trong tập hợp các số có dạng x+y, với x,y là hai phần tử phân biệt thuộc B, có ít nhất 2 số có cùng chữ số hàng đơn vị

Điểm thưởng gần đây (3)

 • Hello Mine: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Hello Mine: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Hello Mine: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng