Chứng minh trong tập hợp các số có dạng x+y, với x,y là hai phần tử phân biệt thuộc B

bởi Hello Mine 16/04/2019

cho A là một tập hợp có 10 chữ số, A = {0;1;2;..;9}. B là một tập hợp con của A gồm 5 phân tử. CMR:  trong tập hợp các số có dạng x+y, với x,y là hai phần tử phân biệt thuộc B, có ít nhất 2 số có cùng chữ số hàng đơn vị

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan