ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1.49 trang 24 SBT Toán 12

Giải bài 1.49 tr 24 SBT Toán 12

a) Cho hàm số \(y = \frac{{3 - x}}{{x + 1}}\) có đồ thị H (H.1.1)

Chỉ ra một phép biến hình biến (H) thành (H') có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng .

b) Lấy đối xứng (H') qua gốc O, ta được hình (H''). Viết phương trình của (H'').

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)Từ đồ thị (H) (H.1.1), để có hình (H’) nhận  là tiệm cận ngang và  là tiệm cận đứng, ta tịnh tiến đồ thị (H) song song với trục Oy lên trên 3 đơn vị, sau đó tịnh tiến song song với trục Ox về bên phải 3 đơn vị, ta được các hàm số tương đường sau:
\(\begin{array}{l}
y = f\left( x \right) = \frac{{3 - x}}{{x + 1}} + 3 = \frac{{3 - x + 3x + 3}}{{x + 1}} = \frac{{2x + 6}}{{x + 1}}\\
y = g\left( x \right) = \frac{{2\left( {x - 3} \right) + 6}}{{x - 3 + 1}} = \frac{{2x}}{{x - 2}}\,\,\,\left( {H'} \right)
\end{array}\)
b) Lấy đối xứng hình (H’) qua gốc O, ta được hình (H’’) có phương trình là
\(y = h\left( x \right) =  - \frac{{ - 2\left( { - x} \right)}}{{\left( { - x} \right) - 2}} =  - \frac{{ - 2x}}{{ - 2 - x}} =  - \frac{{2x}}{{x + 2}}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.49 trang 24 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)