Bài tập 5 trang 98 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 98 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Từ giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Gọi S là tổng số tiếng chuông mà đồng hồ đánh từ 0 giờ đến 12 giờ thì

ta có \(S=1+2+....+12= \frac{(1+12).12}{2}=78\) (tiếng)

Vậy đồng hồ đánh 78 tiếng chuông

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 98 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 5 trang 98 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho 4 số lập phương thành cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng các bình phương của chúng bằng 166. Tổng các lập phương của chúng bằng:

  • A. 22
  • B. 166
  • C. 1752
  • D. 1408

Được đề xuất cho bạn