YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 46 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100? Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Những số tự nhiên bé hơn 100 là những số tự nhiên hoặc là có một số hoặc là hai số.

Từ các chữ số đã cho chỉ có 6 cách thành lập các số tự nhiên có một chữ số đó là các số 1,2,3,4,5,6.

Gọi số có hai chữ số là: \(\overline{ab}; a, b\in \left \{ 1,2,3,4,5,6 \right \}\). Có 6 cách chọn chữ số a.

Ứng với mỗi cách chọn chữ số a có 6 cách chọn chữ số b. Do vậy, theo quy tắc nhân có cả thảy 6.6=36 cách thành lập số thoả mãn yêu cầu.

Do đó theo quy tắc cộng có cả thảy là: 6 + 36 = 42 số thoả mãn yêu cầu.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON