YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 1 tr 46 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm:

a) Một chữ số?

b) Hai chứ số?

c) Hai chữ số khác nhau?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Hiển nhiên từ các chữ số 1,2,3,4 ta có thể thành lập được 4 số tự nhiên có một chữ số, các số đó chính là các số 1,2,3,4.

Câu b:

Gọi số có hai chữ số thoả mãn yêu cầu bài toán là: 

Với \(a,b\in \left \{ 1,2,3,4 \right \}\)

Có 4 cách chọn chữ số a.

Ứng với mỗi cách chọn chữ số a có 4 cách chọn chữ số b. Do vậy, theo quy tắc nhân ta có: 4.4=16 cách thành lập số .

Câu c:

Gọi số có hai chữ số đó là , với a, b ∈ {1, 2, 3, 4} và a khác b.

Có bốn cách chọn chữ số a. Ứng với mỗi cách chọn chữ số a chỉ có 3 cách chọn chữ số b (vì \(a\neq b\)).

Do đó, theo quy tắc nhân có 4.3 = 12 cách thành lập số  thoả mãn yêu cầu.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 46 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON