YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.1 trang 10 SBT Hình học 11

Giải bài 1.1 tr 10 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho \(\overrightarrow v  = \left( {2; - 1} \right)\), điểm M(3;2). Tìm tọa độ của các điểm A sao cho :

a) \(A = {T_{\overrightarrow v }}(M)\);

b) \(M = {T_{\overrightarrow v }}(A)\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử A(x;y). Theo đề cho \(A = {T_{\vec v}}(M)\) khi đó 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = 3 + 2\\
y = 2 - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 5\\
y = 1
\end{array} \right.\)

Vậy A(5;1).

b) Giả sử A(x;y) Theo đề cho \(M = {T_{\overrightarrow v }}(A)\) khi đó  

\(\left\{ \begin{array}{l}
3 = x + 2\\
2 = y - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vậy A(1;3)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 10 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON