Bài tập 4 trang 7 SGK Hình học 11

Giải bài 4 tr 7 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow v }}\) với vectơ \(\overrightarrow{v}\) bất kì khác với các vecto chỉ phương của a và b điều biến a thành b.

Vậy có vô số phép tịnh tiến như trên.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • con cai
  Bài 1.31 (Sách bài tập - trang 39)

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-5y+3=0\) và vectơ \(\overrightarrow{v}\left(2;3\right)\). Hãy viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{v}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • truc lam
  Bài 1.3 (Sách bài tập - trang 12)

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-y-9=0\). Tìm phép tịnh tiến theo vecto có phương trình song song vứi trục Ox biến d thành đường thẳng d' đi qua gốc tọa độ và viết phương trình đường thẳng d' ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Cho vec tơ (-1;2) và điểm A (3;5) . Gọi B là điểm sao cho A là ảnh của B theo phép tịnh tiến theo vec tơ v . Vậy độ dài đoạn thẳng OB bằng bao nhiêu

  Theo dõi (0) 2 Trả lời