YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 9 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 3 trang 9 SGK Hình học 11 NC

Cho hai phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow u }}\) và \({T_{\overrightarrow v }}\) với điểm M bất kì, \({T_{\overrightarrow u }}\) biến M thành điểm M’,\({T_{\overrightarrow v }}\) biến M’ thành điểm M”. Chứng tỏ rằng phép tịnh tiến biến M thành M” là một phép tịnh tiến.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{T_{\overrightarrow u }}:M \to M\prime \\
{T_{\overrightarrow v }}:M' \to M
\end{array}\)

Suy ra \(\overrightarrow {MM'}  = \overrightarrow u ,\overrightarrow {M'M}  = \overrightarrow v \)

Do đó: 

\(\overrightarrow {MM}  = \overrightarrow {MM'}  + \overrightarrow {M'M}  = \overrightarrow u  + \overrightarrow v \)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 9 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF