YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.4 trang 10 SBT Hình học 11

Giải bài 1.4 tr 10 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x2+y2−2x+4y−4 = 0. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v = ( - 2;5)\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta thấy (C) là đường tròn tâm I(1;−2), bán kính r = 3. Gọi \(I' = {T_{\vec v}}(I) = (1 - 2; - 2 + 5) = ( - 1;3)\) và (C′) là ảnh của (C) qua \(T_{\vec v}\) thì (C′) là đường tròn tâm (I′) bán kính r = 3. Do đó (C′) có phương trình (x+1)2+(y−3)= 9.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 10 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF