YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.5 trang 10 SBT Hình học 11

Giải bài 1.5 tr 10 SBT Hình học 11

Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm O, bán kính r nằm về một phía của đường thẳng AB. Lấy điểm M trên (C), rồi dựng hình bình hành ABMM′. Tìm tập hợp các điểm M′ khi M di động trên (C).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Do tứ giác ABMM′ là hình bình hành nên \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {MM'} \). Từ đó suy ra M′ là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {BA} \). Từ đó suy ra tập hợp các điểm M′ là đường tròn (C′), ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow {BA} \).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 10 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF