YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.3 trang 10 SBT Hình học 11

Giải bài 1.3 tr 10 SBT Hình học 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x−y−9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành đường thẳng d′ đi qua gốc tọa độ và viết phương trình đường thẳng d′.
 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox, do đó Ox chứa vectơ tịnh tiến. Giao của d với trục Ox là điểm A(3;0). Phép tịnh tiến phải tìm có vectơ tịnh tiến \(\vec v = \overrightarrow {AO}  = ( - 3;0)\).

Đường thẳng d′ song song với d và đi qua gốc tọa độ nên nó có phương trình 3x−y = 0.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 10 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF