Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi?

bởi Kim Ngan 24/09/2018

Trong 45 hc sinh ca lp 10A có 15 bn được xếp loi hc lc gii, 20 bn được xếp loi hnh kim tt, trong đó có 10 bn va hc lc gii, va có hnh kim tt. Hi

a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt ?

Câu trả lời (1)

 • a) Gọi A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp 10A, thì A ∩ B là tập hợp các học sinh vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

  Tập hợp học sinh được khen thưởng là A  B. Số phân tử của A  B bằng só phân tử của A cộng với số phân tử của B bớt đi số phân tử của A ∩ B (vì được tính hai lần).

  - Vậy số học sinh lớp 10A được khen thưởng là:

  15 + 20 - 10 = 25 người.

  b) Số bạn lớp 10A chưa học giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt là số học sinh lớp 10A chưa được khên thưởng bằng:

  45 - 25 = 20 người.

  bởi Huỳnh Phát 24/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan