dang nhat's Profile

dang nhat

dang nhat

01/01/1991

THPT Nguyễn Trường Tộ

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • dang nhat đã đặt câu hỏi: Tập hợp con Cách đây 9 tháng

  Cho hai tập hợp A và B, tổng số phần tử của hai tập hợp A và B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C là tổng số tập con của A và B, biết \(x\in A:x\notin B\) . Tìm C

 • dang nhat đã đặt câu hỏi: Tập hợp con Cách đây 9 tháng

  Cho hai tập hợp A và B, tổng số phần tử của hai tập hợp A và B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C là tổng số tập con của A và B, biết  \(x \in A:x\notin B\) . Tìm C

 • dang nhat đã đặt câu hỏi: Các phép toán tập hợp Cách đây 9 tháng

  Một lớp học có 50 học sinh, mỗi học sinh đều giỏi ít nhất hai trong ba môn Toán, Văn, Anh. Biết rằng có ít nhất 30 học sinh giỏi Toán, Văn; ít nhất 25 học sinh giỏi Văn, Anh; 10 học sinh giỏi đúng hai môn Toán, Anh. Có bao nhiêu học sinh giỏi cả 3 môn 

 • dang nhat đã đặt câu hỏi: Các phép toán tập hợp Cách đây 9 tháng

  Một lớp học có 50 học sinh biết rằng có ít nhất 30 học sinh giỏi toán và văn, ít nhất 25 học sinh giỏi văn va anh, có đúng 10 học sinh giỏi toán và anh. Hỏi có bao nhiêu bạn giỏi ba môn toán, văn, anhĐ

 • dang nhat đã đặt câu hỏi: Tập hợp con Cách đây 9 tháng

  Cho hai tập hợp A va B. Tổng số phần tử của tập hợp A va B là 15, tập hợp A nhiều hơn tập hợp B 9 phần tử. Gọi C la tổng số tập con của A và B biết mọi x thuộc A thì khong thuộc B. Tìm C