YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 71 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 71 sách GK Tin học lớp 8

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây:

a) X:=10; while X:=10 do X:=X+5;

b) X:=10; while X=10 do X=X+5;

c) S:=0; n:=0; while S<=10 do n:=n+1; S:=S+n;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

a) Thừa dấu hai chấm trong điều kiện;

b) Thiếu dấu hai chấm trong câu lệnh gán;

c) Thiếu các từ khóa begin và end trước và sau các lệnh n:=n+1; S:=S+n, do đó vòng lặp trở thành vô tận.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 71 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON