YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 71 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 71 sách GK Tin học lớp 8

Hãy tìm hiểu các cụm câu lệnh sau đây và cho biết với các câu lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp? Hãy rút ra nhận xét của em.

a)

S:=0; n:=0;

while S<=10 do

   begin n:=n+1; S:=S+n end;

b)

S:=0; n:=0;

while S<=10 do

   n:=n+1; S:=S+n;

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Chương trình thực hiện 5 vòng lặp.

b) Vòng lặp trong chương trình được thực hiện vô tận vì sau câu lệnh n:=n+1; câu lệnh lặp kết thúc nên điều kiện S=0 luôn luôn được thỏa mãn.

Nhận xét: Trong câu lệnh thực hiện, điều kiện cần phải được thay đổi để sớm hay muộn chuyển sang trạng thái không thỏa mãn. Khi đó vòng lặp mới được kết thúc sau hữu hạn bước. Để làm được điều này, câu lệnh trong câu lệnh lặp while..do thường là câu lệnh ghép.

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 71 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON