페 이지's Profile

페 이지

페 이지

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • 페 이지 đã đặt câu hỏi: Tin8........ Cách đây 4 tháng

    muốn thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong Pascal thì ta làm như thế nào?